Minder verzuim door een gezonde leefstijl

Nu werkgevers steeds meer opdraaien voor de kosten van zieke werknemers loont het om te investeren in de gezondheid van uw werknemers. Gezonde werknemers werken met meer plezier en verzuimen minder. Door te investeren in de gezondheid van jouw personeel kun je veel kosten besparen!

Werkgevers hebben er belang bij dat hun personeel fit is en fit blijft. Ook tijdens selectieprocedures letten werkgevers steeds meer op de gezondheid van de kandidaten, een kandidaat die er fit uitziet heeft meer kansen op de arbeidsmarkt (zie ook artikel AD oktober 2014).

Door een gezonde leefstijl kan de gezondheid worden verbeterd. Leefstijlcoach GB begeleidt mensen naar een gezonde leefstijl. Tijdens de begeleiding is er aandacht voor het aanpassen van het voedingspatroon, voldoende beweging, het eetgedrag en de invloed van de omgeving.
Diëten leiden vaak tot een snel resultaat op korte termijn maar helaas zijn de resultaten op de lange termijn teleurstellend. Minder dan 5% van de mensen lukt het om met een dieet blijvend gewicht te verliezen. Na het dieet vervallen mensen weer in het oude voedingspatroon waardoor het probleem was ontstaan. Het lichaam ziet het dieet als een hongersnood en is daardoor zuiniger geworden met energie, de verdwenen voorraden worden snel weer aangevuld: het bekende jojo-effect.
Leefstijlcoach GB werkt met haar klanten aan een blijvende leefstijlverandering. Dit betekent niet dat er nooit meer iets mag, mensen leren juist de balans te vinden in hun leefstijl, bewuste keuzes te maken op het gebied van voeding, bewegen en ontspanning.
Een gezondere leefstijl leidt ertoe dat mensen beter in hun vel zitten en gezonder zijn.

Ik kom graag met je in gesprek om te bespreken hoe je de gezondheid van jouw werknemers kunt verbeteren, door maatregelen binnen jouw bedrijf en/of door individuele of groeps begeleiding. 

Leefstijlcoach GB is aangesloten bij de BGN, SSZ en bij PuurGezond
Telefoon 06 5331 3665
E-mail info@leefstijlcoachgb.nl
Geopend op afspraak

Facebook
LinkedIn